KPN mag drie glasvezelaanbieders overnemen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft KPN groen licht voor de overname van Lijbrandt, Glashart Media en Reggefiber Wholesale, maar voor de voorgenomen overname van vier glasvezelaanbieders van Reggeborgh (Edutel, XMS en Concepts ICT, KickXL) is een vergunning vereist.

Wat betreft de overname door KPN van Edutel, XMS en Concepts ICT, KickXL ?zou volgens de NMa KPN een te sterke positie kunnen krijgen in meerdere regio’s waar KPN en één of meerdere van de vier glasvezelaanbieders actief zijn. Daardoor kan de keuze voor consumenten voor televisie, internet en vaste telefonie beperkt worden. Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen. ??

Overname Lijbrandt, Glashart en Reggefiber Wholesale ?KPN wil volledige zeggenschap over drie onderdelen van Reggefiber Group B.V. die in een aparte transactie zijn gemeld: Lijbrandt, Glashart Media en Reggefiber Wholesale.

KPN heeft vanwege haar gezamenlijke zeggenschap in Reggefiber reeds invloed op Lijbrandt. NMa is mede daarom van mening dat de overgang van gezamenlijke zeggenschap naar uitsluitende zeggenschap over Lijbrandt weinig zal veranderen aan de structuur van de markt.

Reggefiber Wholesale biedt, net als KPN, lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang (LKWBT) aan. Dit doet Reggefiber alleen als KPN om technische redenen geen LKWBT kan leveren. Aangezien Reggefiber niet met deze dienst concurreert met KPN, kan de NMa akkoord gaan met deze overname.

Ook bij de overname van Glashart, die omroepsignalen bundelt en doorgeeft, ziet de NMa geen concurrentieproblemen ontstaan omdat er voldoende alternatieven zijn. ?(Bron: persbericht NMa)